Løsmasser/Betong

Løsmasser/Betong

Masser som skal leveres til deponi, må deklareres og analyseres før de kan leveres. Det er derfor viktig å ta kontakt med SHMIL for å avklare leveransene på forhånd. Masser som kommer uten analyser kan bli avvist.

Rene masser

  • Grus, jord og stein som kan brukes som dekkmasse på deponiet.
  • Her skal ikke behandlet teglstein og leca eller leveranser over ti tonn.

 

Forurensede masser

  • Masser der konsentrasjonen av helse- eller miljøfarlige stoffer overstiger terskelverdiene for rene masser.
  • Eksempler på masser som kan være forurenset er bygningsmasser og masser hentet fra områder som blir/har blitt brukt av bensinstasjoner, gartnerier, skipsverft, galvaniske bedrifter og gruver.

 

Betong

  • Armering i betong må fjernes før levering
  • Betong sorteres i to fraksjoner:
  1. Ren betong uten maling eller overflatebehandling: sorteres som rene masser.
  2. Overflatebehandlet betong: Sorteres som forurensede masser