Metall

Metall

  • Sorteres i egen kontainer.
  • Her skal blandinger av alle typer jern og metaller.
  • Her skal ikke elektronikk.
  • Det tillates 5 % ikke-metall i kontaineren.
  • Innhold av oljer og kjemikalier må være fjernet fra gjenstander av jern og metall før dette legges i oppsamlingsenhet.
  • Her skal ikke trykkbeholdere og gassflasker.