Restavfall

Restavfall

Restavfall på gjenbruksstasjonen sorteres i to ulike containere. Den ene inneholder brennbart restavfall og sendes til forbrenning. Den andre inneholder avfall som skal legges på deponi. I denne containeren skal det ikke være nedbrytbart materiale. Se under for flere detaljer.

Til forbrenning

 • Sorteres i egen kontainer
 • Brennbart avfall som ikke hører til under annen type avfall
 • Våt papp og papir
 • Møbler
 • Madrasser uten fjæring
 • Asfaltplater
 • Tepper
 • Gips
 • Isopor
 • Tekstiler som ikke går til Fretex
 • Her skal ikke elektronikk eller metallgjenstander

Til deponering / ikke brennbart

 •  Sorteres i egen kontainer
 • Hardplast
 • Madrasser med fjæring
 • Murstein og takstein
 • Bygningsisolasjon
 • Betongrester og Leca