Trevirke

Trevirke

Rent

  • Sorteres i egen kontainer
  • Vanlig trevirke, både malt og ubehandlet
  • Nytt trykkimpregnert (produsert etter 2002)
  • Sponplater (inkludert arborplater og huntonittplater)
  • Spiker og skruer aksepteres, men beslag og større metalldeler må fjernes før levering.

Trykkimpregnert/kreosot

  • Sorteres i egen kontainer
  • Trykkimpregnert med CCA (produsert før 2002)
  • Treverk med overflatebehandling som inneholder farlige stoffer
  • Farlig avfall
  • OBS! Skal ikke bruke som ved